Skautai buvo žygyje

Print Friendly, PDF & Email

Kiekvieną birželį programos „SkautAUK (pagrindai)” (vad. Eglė
Budrytė-Vilbikė) skautai vyksta į žygį – iškylą su nakvyne, šiemet,  birželio 9 – 11 d., Paežeriuose, o apsistojo Vinco Kudirkos gimtinėje, tad ir renginys vadinosi „Pas Vincą”. Pirmoji diena buvo skirta jaunesniems, o antrąją dieną visiems, kuriems iki 14 metų, išvykus namo, patyrę skautai ir kandidatai keliavo į žygį, po kurio laukė patyrusių skautų įžodis. Paskutinę dieną po skautoramų susitvarkę išvyko namo.