SKAUTŲ SUEIGA „RUDENINIAI ANANASAI”

Print Friendly, PDF & Email

Lapkričio mėnesio 4-5 dienomis Vilkaviškio skautai (Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovė, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro programa „Išgyvenimas skautaujant“, vad. E. Budrytė-Vilbikė) organizavo skautų sueigą „Rudeniniai ananasai“, kurios metu skautai susirinko smagiai praleisti laiko, pabendrauti su kitais broliais ir seserimis skautybėje. O dalyvavo mūsų nei mažai, nei daug – su svečiais apie 30! Sueigą pradėjome nuo susipažinimo žaidimų, kad geriau vieni kitus pažintume, nes atėjo naujų skautų. Po susipažinimo žaidimų mes vykdėme tolimesnę veiklą, ruošėmės vakaro laužui, vakarieniavome savo pačių gamintu maistu, jis buvo labai skanus. Po vakarienės sekė filmas, o po jo ėjome miegoti.

Kitą dieną atsikėlę padarėme mankštą ir skubėjome pusryčiauti. Papusryčiavę ėjome į skautoramas kurių metu sužinojome daug įdomių dalykų, kaip suteikti pirmą pagalbą, aptarėme skautiškus priesakus, gilinomės į jų reikšmę, mokėmės skautiškų kelio ženklų, darėme lesyklėles paukšteliams, sueigos simbolius – ananasus. Labai dėkojame seselei Virginijai už mūsų visų pamokymą ir apsilankymą net ir po naktinės pamainos ligoninėje. Po skautoramų dalyvavome rikiuotėje, kurioje kandidatai į skautus davė įžodžius, gavo užtarnautus kaklaraiščius ir tapo tikrais skautais. Mes labai didžiuojamės jais. Po rikiuotės skubėjome sutvarkyti patalpas. Išvažiavome. Ši sueiga paliko labai daug įspūdžių. Keletas atsiliepimų: s. Gabija „Man labiausiai patiko, kai per dvasinę valandėlę reikėjo sakyti komplimentus“, b.  Mantas „Man labiausiai patiko padėti organizuoti šia sueigą ir praleisti laiką su draugais“, b. Bernardas „Man labiausiai patiko, kaip per masinį žaidimą visi kolektyviškai dirbo ir nepasidavė”. Skautų vadovė, sueigos viršininkė Eglė Budrytė-Vilbikė sakė „Labai džiaugiuosi pačių skautų suorganizuota sueiga (už programą, maisto gaminimą bei tvarkos palaikymą buvo atsakingas sueigos štabas, sudarytas iš sueigos viršininkės, programos vadovų, maistininko), nes tai jaunus žmones moko atsakomybės, savarankiškumo ir organizacinių gebėjimų. Skautų judėjime per mažų grupių veiklą, vadovavimą savo bendraamžiams, įžodį bei priesakus ugdomi pilietiški ir atsakingi jaunuoliai“.
Mantas Žindžius, VVJC programos „Išgyvenimas skautaujant“ mokinys.