TAUTINĖS GIESMĖS GIEDOJIMAS SU VISO PASAULIO LIETUVIAIS

Print Friendly, PDF & Email

Liepos 6-ąją Vinco Kudirkos tėviškėje, Atviro jaunimo centro specialistės Virginija, Ieva, savanoriai ir lankytojai, vienu metu su visa Lietuva giedojo Tautišką giesmę.
Didžiuojamės, kad lietuviais esame mes gimę!

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

July 6th in Vincas Kudirka hometown, the Open youth center specialist Virginija and Ieva, volunteers and visitors at the same time with all Lithuania sang the National anthem.
We are proud pf being Lithuanians!

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality