AR VERTA TAPTI POLICIJOS PAREIGŪNU?

Print Friendly, PDF & Email

Gegužės 23 d. Atvirajame jaunimo centre lankėsi Vilkaviškio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Vyresnioji specialistė Vilija Grybauskienė ir Lietuvos policijos mokyklos R15-1 mokymo grupės kursantė Simona Žilinskaitė, šiuo metu Vilkaviškio rajono policijos komisariate atliekanti mokomąją praktiką. Jos pristatė policininko profesiją. Kartu su jaunuoliais diskutavo, kad šis darbas ne tik naudingas, bet ir įdomus, kupinas naujų išbandymų ir patirčių.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

May 23. in the Open youth center, was Public police department prevention specialist Vilija Grybauskienė and Lithuania police training school R15-1 group student Simona Žilinskaitė. They introduced a policeman profession. Together with young people discussed that this work is not only useful, but also interesting, full of new challenges and experiences.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality