SOCIALDEMOKRAČIŲ APSILANKYMAS VILKAVIŠKIO ATVIRAME JAUNIMO CENTRE

Print Friendly, PDF & Email

Vilkaviškio Atvirame jaunimo centre, socialdemokratų partijos narės, domėjosi jaunimo laisvalaikio praleidimo galimybėmis ir užimtumu.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

In Vilkaviškis Open youth center, social democrats were discussing youth leisure facilities and activities.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality