9b KLASĖS APSLANKYMAS ATVIRAME CENTRE

Print Friendly, PDF & Email

Vilkaviškio Atvirame jaunimo centre lankėsi 9b klasės mokiniai su auklėtojomis Virginija Aleknavičiene ir Daiva Šipailiene. Jaunuoliai susipažino su centro darbuotojomis. Mokiniams buvo pristatytos veiklos ir erdvės.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

In the Open Youth Center was 9b class with 2 teachers: Vriginija Aleknavičiene ir Daiva Šipailiene. Youngsters met youth workers and were informed about activities and spaces.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality