9b KLASĖS APSLANKYMAS ATVIRAME CENTRE

Vilkaviškio Atvirame jaunimo centre lankėsi 9b klasės mokiniai su auklėtojomis Virginija Aleknavičiene ir Daiva Šipailiene. Jaunuoliai susipažino su centro darbuotojomis. Mokiniams buvo pristatytos veiklos ir erdvės.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

In the Open Youth Center was 9b class with 2 teachers: Vriginija Aleknavičiene ir Daiva Šipailiene. Youngsters met youth workers and were informed about activities and spaces.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality