8A KLASĖS MOKINIŲ APSILANKYMAS VAJC

Print Friendly, PDF & Email

Šiandien VAJC lankėsi Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 8a klasės mokiniai su auklėtoja Gitana Melnykaite. Apsilankymo metu jaunimas buvo puikiai nusiteikęs susipažinti centro erdvėmis. Susiskirstę grupėmis, jaunuoliai atliko užduotis, kurias pristatinėjo.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Today, the Open Youth Center was visited by learners and teacher Gitana Melnykaite from Salomejos Neries basic school of Vilkaviskis. During the visit, youngster were informed about open spaces. Participant were divided into groups to participate in activities.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality