AKIMIRKOS IŠ MAKIAŽO PAMOKĖLIŲ

Print Friendly, PDF & Email


Atvirame jaunimo centre vyko makiažo pamokėlės merginoms. Dėkojame Evelinai už progą susipažinti su grožio paslaptimis ir Andriui už užsiėmimo įamžinimą!

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

In the Open Youth Center was make-up activities for ladies. We say a big thank you to Evelina for opportunity to have a look at beauty secrets.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality