ŠOKIŲ VAKARAS ATVIRAME JAUNIMO CENTRE

Print Friendly, PDF & Email

Šią savaitę Atviram jaunimo centre judėjo jaunuoliai Lotynų Amerikos ritmu. Linksmybėms įsisiūbavus, jaunimas mokėsi įvairių stilių šokio žingsnius.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

 

This week in the Open Youth center the youth rocked with the rhythm of latin american music.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality