PIEŠIMAS ANT ŠILKO

Print Friendly, PDF & Email

Kovo 31 dieną AJC vyko „Tapyba ant šilko“. Veiklos metu susirinkę merginos turėjo puikią progą parodyti savo kūrybinius gebėjimus. Rytų motyvai, pavasarinės spalvos, gėles ir kiti ornamentai puošė šilko audinį. Užsiėmimą pravedė savanorė Vaida Plaušinienė. Šiuo metu darbeliai puošia kompiuterių erdvės langus.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

On March 31, in AJC was extremely interesting arctivity „Painting on silk”. During this activity, participants could use their own imagination. Different colors, flowers and other issues were used on the sild material. Vaida Plaušinienė shared her experience and taught new things.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality