Ieškome kolegos: Jaunimo darbuotojo

Print Friendly, PDF & Email

Ieškome kolegos:

Jaunimo darbuotojo

 Taikomi bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 

 1. Privalo turėti socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos arba edukologijos išsilavinimą.
 2. Privalo turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones).
 3. Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
  4. Užsienio kalbos – anglų kalbos mokėjimas.
  5. Būti susipažinęs su projektų, renginių rengimo, įgyvendinimo ir vertinimo principais.

  1. Gebėti sklandžia ir taisyklinga lietuvių kalba reikšti mintis raštu ir žodžiu.
  2. Būti pareigingam, darbščiam, gebėti kultūringai bendrauti su kolegomis ir klientais.

Privalumas – turėti jaunimo darbuotojo sertifikatą.

Pareigos ir funkcijos:

Vykdyti jaunimo darbuotojo funkcijas. Dirbti tiek su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis, taikant mobilaus darbo su jaunimu principus ir metodus. Padėti jaunimui įsitraukti į arčiausiai jo esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą (atviruosius jaunimo centrus, atvirąsias jaunimo erdves ir kt.), savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą. Sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į bendruomenės veiklas, skatinant jauno žmogaus ir bendruomenės tarpusavio pasitikėjimą. Ugdyti socialinius jaunimo įgūdžius. Konsultuoti jaunimą arba tarpininkauti tarp įvairių organizacijų, institucijų ir fizinių asmenų įvairiose gyvenimo situacijose. Supažindinti jaunimą su pozityviomis laisvalaikio leidimo veiklomis, mokymosi galimybėmis per išvykstamąsias veiklas (pvz.: mokymus, stovyklas, seminarus), įtraukti jį į tarpkultūrinį ugdymą, prevencinę veiklą (pvz., patyčių prevenciją ar veiklas, padedančias didinti sąmoningumą nusikalstamo elgesio, tabako, alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais). Inicijuoti ir organizuoti su jaunimu susijusių projektų rengimą ir jų įgyvendinimą. Organizuoti ir vykdyti įvairias prevencines, sveikatingumo, motyvacijos priemones (diskusijos, paskaitos, seminarai, renginiai, varžybos ir kt.) jaunimui. Dalintis gerąja patirtimi su kitais specialistais jaunimo politikos įgyvendinimo srityje. Organizuoti projektus, mokymus, seminarus, renginius, skatinančius socialinių partnerių bendradarbiavimą, kartu vykdomų veiklų koordinavimą. Bendradarbiauti su neformaliomis jaunimo grupėmis. Vykdyti tarpžinybinį bendradarbiavimą su valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir asmenimis, dirbančiais su jaunimu, siekiant užtikrinti tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo plėtrą jaunimo politikos ir darbo su jaunimu srityse. Rengti mobiliojo darbo su jaunimu darbo planus ir ataskaitas.

 

Pareigybės lygis: B.

Tarnybinis koeficientas: 5,4.

Darbo užmokestis: 955,80 Eur (neatskaičius mokesčių).

Atrankos vykdymo būdas – pokalbis žodžiu.

Apie atrankos laiką ir būdą informuosime tik atrinktus pretendentus.

 

Informacija:
Direktorė Elena Savickienė
Tel.: +370 342 20814
El. paštas:  vilkaviskiovjc@vilkaviskis.lt
Vytauto g. 26, Vilkaviškis
Skelbimas galioja iki 2021-10-28.

 

Prašymus ir dokumentus įrodančius bendruosius kvalifikacinius reikalavimus, gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu vilkaviskiovjc@vilkaviskis.lt  iki 2021-10-28 17.00 val.
Darbo pradžia 2021-11-03.

Informuojame, kad remiantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, pretendentų asmens duomenys bus saugomi vienerius metus.