Skautai veikė

Print Friendly, PDF & Email
Praėjusi savaitė, gegužės 31 – birželio 4 d., programoje „SkautAUK“ (vad. Eglė Budrytė-Vilbikė) buvo labai šventinė – vyko įžodžių davimas, skautėmis tapo 3 kandidatės, o jaunesniuoju skautu – vienas brolis. Miegančių miegapelių sesės šventė įžodžio davimą, kandidatės atliko užduotis, kuriomis turėjo užfiksuoti skautiškus priesakus. Kol skautės ruošė sveikinimus, o paskui miesto parke garbingai, prieš Lietuvos Respublikos vėliavą, buvo duotas trijų sesių Emilijos, Izabelės ir Emilijos skautiškas įžodis, sesės džiaugsmingai pasveikintos. Lokių skilties jaunesnieji skautai ir kandidatai mėgino pasigaminti šlykštuką, tik deja bandymas nepavyko, bet tai nuotaikos visiškai nesugadino ir tęsė skautiškus žaidimus. Laukiniai barsukai ir Vyšniukai žaidė skautišką žodžių aiškinimo žaidimą ir kartojosi skautų istoriją. Patyrę skautai taip pat aptarė artėjančią vasaros stovyklą, būsimus įrenginius ir veiklas. O penktadienį darkart susitikę Lokių skilties sesės ir broliai, bei suaugę skautai į savo gretas priėmė naują jaunesnįjį skautą Timą! Valio naujam vilkui! Na, o kiti skautai veikė nuotoliniu būdu.