ŠOKOLADINIŲ KEKSIUKŲ KEPIMAS AJC

Print Friendly, PDF & Email

Šiandien Atvirame jaunimo centre jaunimas susirinko kepti šokoladinius keksiukus Pasaulinėms jaunimo dienos aukoms rinkti. Savanorė Inga Paulėkaitė minėjo, kad aukas rinks rytoj 19 val., parapijos salėje, taip pat žiūrės katalikišką filmą „Atsparus ugniai”. Savanoriai kviečia apsilankyti, smagiai praleisit laiką su šeima ar draugais bei paaukoti pinigėlių. Savanoriai taip pat dėkoja Vilkaviškio LIONS klubui už aukas.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Today in the Open Youth Center the youth came to bake chocolate cupcakes for International Youth Day. Inga Paulekaite (volunteer) had mentioned that tomorrow (19.00) will be movie night at Vilkaviskis Parish House to see „Fireproof”. Volunteers kindly ask everyone to come and have a great time. They also thank to Vilkaviškis LIONS for sacrifice.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality