Anglų kalbos artelėse

Print Friendly, PDF & Email

NVŠ programos „Anglų kalbos artelės“ (vad. Irada Miltinienė) mokinukai virtualiai „išmaišė” dar vieną šalį, kurioje anglų kalba užima svarbią ir garbingą vietą greta pagrindinės hindi kalbos-Indiją, mokėsi lavinti atmintį atlikdami interaktyvias atminties stiprinimo užduotis, savarankiškai ruošė prezentacijas apie įžymius žmones, žiūrėjo filmą apie daktaro Moro salą ir diskutavo apie žmogiškąsias vertybes, vykdė eTwinning projektų veiklas. Mokėsi reikšti emocijas angliškai, įtvirtino netiesioginės kalbos bei paprasto būtojo laiko naudojimo taisykles, dirbo Padlet platformoje.