Apdovanojo padėkos raštais

Print Friendly, PDF & Email

Baigdamas savo kadenciją, Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės vadas atsargos kapitonas Kęstutis Pileckas, Padėkos raštais apdovanojo labiausiai pasižymėjusius rinktinės jaunuosius šaulius. Įvertinti padėkomis buvo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro jaunųjų šaulių būrelio (vad. Romualdas Ramanauskas) nariai Arnas, Agnė, Augis, Austėja ir Marijus. Be to Arnas Botyrius Vilkaviškio P. Karužos 406-osios kuopos vado įsakymu paskirtas kuopos jaunųjų šaulių būrio būrininku. Jis vadovaus 41 jaunajam šauliui. Agnė taip pat paaukštinta pareigose – paskirta jaunųjų šaulių skyriaus vade.