VILKAVIŠKIO R. SŪDAVOS PAGRIDNINĖS MOKYKLOS MOKINIAI LANKĖJI ATVIRAM JAUNIMO CENTRE

Print Friendly, PDF & Email

AJC lankėsi Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos 8 klasės mokiniai. Jaunuoliai galėjo pasirinkti veiklas, jas išbandyti, atlikę užduotis jas pristatė. Elena ir Virginija pristatė AJC tikslus ir erdves. Draugystės ryšius sutvirtinome saldainiais.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

In AJC was learners from Sūdava Basic School of the Vilkaviškis Region. The youth could choose activities which they like. After all they it presented. Elena and Virginija introduced aims and spaces of AJC.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality