TAISYKLIŲ APTARIMAS

Print Friendly, PDF & Email

Šią savaitę AJC vyko taisyklių aptarimas. Susirinkęs jaunimas diskutavo temomis susijusiomis su tvarkos palaikymu ir elgesiu. Pabaigoje buvo prieita prie išvadų ir dalyvavusieji nusprendė, kokios taisyklės bus AJC.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

On this week, in the Open Youth Center was ruls discussion. The youth discussed topics about order and people’s behavior related to AJC. At the end all decided what rules might be in the Open Youth Center.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality