VILKAVIŠKIO R. SŪDAVOS PAGRIDNINĖS MOKYKLOS MOKINIAI LANKĖJI AJC

Print Friendly, PDF & Email

Šiandien AJC lankėsi Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos mokiniai. Jaunuoliai buvo suskirstyti grupelėmis, kiekviena grupė gavo žemėlapius. Jaunuoliai atlikę užduotis jas pristatė. Elena ir Ieva pristatė AJC tikslus ir erdves. Po užduočių aptarimo mokiniai galėjo pasirinkti veiklas ir jas išbandyti. Atviras jaunimo centras dėkoja už saldžią dovanėlę!

mėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Today, in the Open Youth Center was the youth from Sūdava Basic School of the Vilkaviškis Region. Learners were divided in groups and get maps. When everybody finished, Elena and Ieva  introduced the meaning of AJC. After all, the youth chose to use activitirs which they like.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grant

Partner: Vilkaviskis district municipality