APSILANKYMAS VILKAVIŠKIO R. VIRBALIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

Print Friendly, PDF & Email


Atvirojo jaunimo centro atstovės Elena ir Ieva aplankė Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokyklą. Susirinkusiam jaunimui buvo pristatyta AJC reikšmė, erdvės, užsiėmimai. Jaunuoliai buvo skatinami įsitraukti į AJC veiklas ir užsiimti juos dominančiomis veiklomis. Jaunuoliai domėjosi savo veiklos įgyvendinimu, siūlė idėjas ir norus.

mėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

The Open Youth Center Elena and Ieva visited Virbalis Basic School of Vilkaviškis Region. The youth was informed about AJC spaces, meaning, activities. The learners were encouraged to be involved in AJC acitivities. Learners were interested in their own practice and ideas to be put into effect.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grant

Partner: Vilkaviskis district municipality