Skautų savaitė

Print Friendly, PDF & Email

Vasario 22 – 25 dienomis programos „SkautAUK“ (vad. Eglė Budrytė-Vilbikė) „Miegančių miegapelių“ skilties sesės gilinosi į Vakaro laukinį įgūdį, vakaro programų vedimą ir kūrė vakaro programų idėjų „banką“. „Laukiniai barsukai“ paspėlioję faktus apie vienas kitą, vėl kartojosi mazgus ir mokėsi naujų – nuotoliniu būdu tai padaryti irgi galima! „Lokių“ skilties jaunesnieji skautai ir skautės spėliojo sesės Vakarės paruoštą protmūšį apie Lietuvos garsenybes, o vėliau gilinosi į Stovyklos laukinį įgūdį ir kalbėjo, kaip ir ką reikia susidėti į dienos ar dviejų dienų žygį ir stovyklą. O „Vyšniukų“ skiltyje sesė Augustė vedė sueigą, kurioje ir sportavo, ir kalbėjo, ir mokėsi mazgus.