AJC PRISTATYMAS VILKAVIŠKIO „AŽUOLO” PROGIMNAZIJOS MOKINIAMS

Print Friendly, PDF & Email

Šiandien AJC lankėsi Vilkaviškio „Ąžuolo” progimnazijos jaunimas su auklėtoja Aira. Jaunuoliai išbandinėjo veiklas, susipažino su darbuotojais. Veiklų metu talkino savanorės: Milda ir Inga. Jaunuoliams patiko susipažinimas su AJC, aptyrė gerus įspūdžius.

mėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Today AJC was visited by „Azuolas” progymnasium learners and their teacher Aira. The youth was really involved in all activities, met specialists. Two volunteers (Milda and Inga) helped to improve activities. The participants were happy to visit this new place.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grant

Partner: Vilkaviskis district municipality