ŠEŠTADIENIS ATVIRAME JAUNIMO CENTRE

Print Friendly, PDF & Email

Šėštadienį, Atvirame jaunimo centre jaunuoliai rinkosi praleisti savo laisvalaikį: vieni grojo instrumentais, kiti žiūrėjo filmą, žaidė stalo žaidimus.  Lankytojai klasusė muzikos, diskutavo jiems aktualiomis temomis.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

On Saturday, the Open youth center was full of visitors. Some of them played music instruments, watched film, played board games.  The youth enjoyed music, discussed favourit topics.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality