PIEŠIMAS ANT PUODELIŲ ATVIRAJAME JAUNIMO CENTRE

Print Friendly, PDF & Email

Vakar Atvirajame jaunimo centre vyko piešimas ant puodelių. Užsiėmimo metu dalyviai atskleidė savo kūrybinius gebėjimus, humoro jausmą ir idėjas apie centrą. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė Elena paaiškino piešimo ant porcelianinio puodelio metodą, papasakojo porceliano kilmę ir parodė piešimo pavyzdžius. Dalyvavusieji susipažino su Atvirojo centro specialistėmis Ieva ir Virginija. Jaunuoliai, pasitelkdami savo vaizduotę, perkėlė savo mintis ant puodelių. Vakaras prabėgo itin greitai. Centras labai tikisi, kad jaunimas ir toliau taip drąsiai dalyvaus organizuojamose veiklose.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

————————————————————————

Yesterday, in the Open Youth Center was organised ‘‘Drawing on cup“ event. During the activity, the participants showed their creativity, sense of humour and ideas. Vilkaviskis Children’s and Youth Centre director Elena. She introduced ‘‘Drawing on cup“ method, origin of the ceramics and showed drawing examples. Participants met Open Youth Centre specialists Ieva and Virginija. Everybody used their imagination and put ideas on the cup. The evening passed very quickly. We hope that in the near future the youth will take part in organised activities again.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality