Skautų savaitės veikla

Print Friendly, PDF & Email

Sausio 11 – 15 dienomis skautai, programos „SkautAUK“ (vad. Eglė Budrytė-Vilbikė) mokiniai, visose skiltyse ruošėsi naujo ketvirčio įgyvendinimui, rinkosi temas ir laukinius įgūdžius, kuriuos gilins iki kovo mėnesio pabaigos. „Miegapelių“ skilties sesės gilins vakaro įgūdį ir domėsis ištverme ir tikslumu. „Laukinių barsukų“ skilties broliai stengsis pasigilinti į medžių įgūdį ir miškų ekspediciją. Mažiausieji „Lokių“ skilties skautai šį ketvirtį pasirinko domėtis „Džiunglių knygos“ personažais, kuriais yra paremta jaunesniųjų skautų veikla, ypač domėsis Bagira, o taip pat gilins stovyklų stumbro laukinį įgūdį, kad spėtų pasiruošti vasaros stovyklai. Vyriausiųjų „Vyšniukų“ skiltis taip pat gilins medžių įgūdį ir suplanuotą projektą artimui, kurio metu įgis asmeninių žinių apie lyderystę, pirmą pagalbą ir kitas temas. O penktadienį bendroje sueigoje po ilgo laiko, kad ir nuotoliniu būdu, pasidarėme rikiuotę, vėl skambėjo skautų šūkiai, o tuomet broliai Narvydas ir Remigijus pravedė įdomių klausimų viktoriną. Metų pradžia visai nebloga, nors vieni kitų labai pasiilgę ir susitinka tik per atstumą, jau svajoja apie stovyklas ir sueigas.