JAUNIEJI GAMTOS TYRINĖTOJAI

Print Friendly, PDF & Email

jaunieji-gamtos-tyrinėtojai

AMŽIUS 7-13 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Mokiniai įgis mokslinio mąstymo ir tyrimo gebėjimų. Išmoks planuoti, atlikti stebėjimus, analizuoti gautus rezultatus, daryti išvadas. Būrelyje vaikai plačiau susipažins su Lietuvos flora ir fauna, retais ir nykstančiais augalais bei gyvūnais, gamtosaugos pagrindais. Atliks įvarius stebėjimus, herbarizuos augalus. Dalyvaus įvairiuose renginiuose, teminėse ekskursijose.

VADOVĖ Aira LAŽAUNINKIENĖ