LIAUDIES ŠOKIŲ RAIŠKOS STUDIJA „VYŽELĖ“

Print Friendly, PDF & Email

šokio-raiškos-studija

AMŽIUS 10-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Programa skirta vaikams ir jaunuoliams, siekiant ugdyti ir puoselėti liaudiško šokio tradicijas, etninį paveldą. Šokis, kaip saviraiškos ir bendravimo priemonė atskleisti ir plėtoti vaiko kūrybinius gebėjimus. Programos metu tenkinamas natūralus poreikis judėti, ugdomas sąmoningas ir harmoningas kūno judesys, tenkinami saviraiškos poreikiai. Ugdoma kūrybiška, emocinga, aktyvi, sugebanti kurti ir džiaugtis, galinti išreikšti savo gebėjimus, tikrąsias vertybes asmenybė.

VADOVĖ Sonata JANKIENĖ