ATRANKA NEFORMALAUS ŠVIETIMO MOKYTOJO PAREIGOMS!

Print Friendly, PDF & Email

Pareigybės pavadinimas – neformaliojo švietimo mokytojas.

Darbo krūvis – 4 savaitinės kontaktinės valandos.
Darbo pobūdis – vadovauti būreliui.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota darbo sutartis.
Kvalifikaciniai reikalavimai – pedagogo kvalifikacija arba ne mažesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją
7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentai pristatomi į VVJC iki 2014-01-22, adresu Vytauto g. 26, Vilkaviškis.

Informacija teikiama tel.: 8 342 20814, el. p. vilkaviskiovjc@gmail.com