Skautų savaitė

Print Friendly, PDF & Email

Praėjusią savaitę (lapkričio 16 – 20 d.) NVŠ programoje „SkautAUK“ (vad. Eglė Budrytė-Vilbikė) merginų „Miegapelių“ skiltyje skautės žaidė Lietuvos tūkstantmečio vaikų žaidimą, kurį paruošė sesė Vakarė. Su broliais „Laukinių barsukų“ skiltyje skautai stengėsi vieni kitus geriau pažinti, tad ir nuotoliniu būdu žaidė pažinimo žaidimus. Mažųjų – jaunesniųjų skautų „Lokių“ skiltyje gilinosi į skautų istoriją ir piešė geriausius skautiškus atsiminimus – daugiausiai piešinių atlikta apie stovyklą, taip pat nuotoliniu būdu žaidė žodžių žaidimą „Kartuvės“. Patyrusių skautų „Vyšniukų“ skiltyje kalbėjosi apie daiktų pakavimą ir kokių daiktų labiausiai reikia dienos ar dviejų dienų žygyje, stovykloje. Na, o bendroje penktadienio sueigoje sesės Ugnė ir Skaiva paruošė testą – ar iš smulkių kūno detalių (rankos, ausų, šypsenos ir kitų) atpažįstame vieni kitus, o pasirodo puikiai! Skautai ne tik dalyvauja veikloje, bet ir veiklą veda vieni kitiems, taip mokydamiesi lyderystės, vadovavimo ir atsakomybės. Tad, štai, tokia buvo skautų savaitė, o ką nuveikė šią – sužinosite kitą savaitę, kadangi šiandien dar laukia užsiėmimai.