Skautai ZOOM programoje

Print Friendly, PDF & Email

NVŠ programos „SkautAUK“ (vad. Eglė Budrytė-Vilbikė) veiklos persikėlė į virtualų pasaulį panaudojant ZOOM programą ir FB messenger funkciją. O veikla tęsiasi aktyviai – sudarytose 4 skiltyse (mažesnėse grupelėse pagal amžių) skautai ir skautės įgyvendina susidarytus veiklos planus, kuriuos praėjusią savaitę peržvelgė ir patobulino, kadangi, deja, ne viską galima atlikti nuotoliniu būdu. Skaučių „Miegapelių“ skiltis gilinosi į uniformos klausimus, kartojosi ir žaidė protmūšį nuotolinėje platformoje KAHOOT; skautų „Laukinių barsukų“ skiltis mokėsi laužų kūrimo taisyklių ir tipų, mažieji jaunesnieji skautai „Lokiai“ – žaidė pažinimo žaidimus, o didžiausieji patyrę skautai formavo komandą ir stengėsi vieni kitus pažinti atsakydami į įvairius klausimus. Kaip ir gyvai, taip ir nuotoliniu būdu penktadieniais visi skautai renkasi į bendrą veiklą, o šį penktadienį skautės Vakarė ir Miglena mums pravedė protmūšį apie įvairiose tautose esančius prietarus, kadangi penktadienis buvo manomai pavojinga diena – penktadienis ir dar 13. Taip linksmai pažaidę, nusprendėme, kad prietarais vadovautis nereikia ir aptarę einamuosius reikalus išsiskirstėme.

P.S. Su dviem skiltimis iš to smagumo net pamiršome įsiamžinti 🙂