RUOŠIAMĖS ATVIRO JAUNIMO CENTRO ATIDARYMUI

logo-350
Print Friendly, PDF & Email

logo-350

Kaip žinote, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras įgyvendina projektą „Vieta energijai, iniciatyvoms ir kūrybai –VEIK!”. Projekto tikslas – gerinti jaunimo užimtumo Vilkaviškio rajone paslaugų plėtrą ir gerovę. Projektą finansuoja Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa. Vienas iš programos tikslų – padidinti rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę. Projekto veiklose dalyvaus įvairių socialinių grupių vaikai ir jaunimas, tame tarme ir jaunuoliai iš rizikos grupės šeimų. Įkūrus Vilkaviškio Atvirą Jaunimo Centrą bus sudaryta galimybė vaikams ir jaunimui efektyviau, kokybiškai, įvairiau praleisti savo laisvalaikį.

Gali iškilti klausimas, o kas gi yra atviras darbas su jaunimu? Paprastai tariant, atviras darbas su jaunimu – tai tokia darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus. Atviras darbas savitas tuo, kad dalyvavimas siūlomose veiklose nėra saistomas „privalomumu”: norintis dalyvauti jaunas žmogus neprivalo įsipareigoti lankytis nuolat ir nustatytu laiku užsiimti tam tikra veikla – jaunas žmogus pats sprendžia, kaip naudoti savo laiką.

Atviras Jaunimo centras yra skirtas jaunuoliams, kurie:
· ieško saugios aplinkos, naujų bendrumo, buvimo kartu formų;
· turi laisvo laiko, tačiau nežino, kaip ir kur jį turiningai praleisti;
· išsiskiria savo rūbais, kalba, elgesiu, taip išreikšdami savąjį kitoniškumą.

Projekto vertė 238 493,49 EUR (823 470,32 Lt) iš kurių 214 644,14 EUR (741 123,28 Lt) skiriama iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos, 23 849,35 EUR (82 347,04 Lt) iš Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšų.