Pagaliau jau susitiko!

Print Friendly, PDF & Email

„Pagaliau jau susitikome!” – penktadienį prie VVJC klegėjo skautai ir skautės. 
Birželio 12 d., penktadienį programos „SkautAUK” (vad. Eglė Budrytė-Vilbikė) mokiniai išsiruošė į žygį prie Paežerių dvaro esančio Aukso rago pusiasalio, kur žaidė bendravimo ir kitus žaidimus, kalbėjosi ką nuveikė per karantiną, maudėsi. Žygis trumputis, vos 8 km, tačiau buvo smagu pasimatyti!

O sekmadienį, birželio 14 d., dalyvavo Gedulo ir Vilties dienos minėjimo renginyje prie Viešosios bibliotekos, kur kartu su kitais dalyviais paminėjo lietuvių trėmimus į Sibirą. Vieta simbolinė ir mums – bibliotekos pastate veikusioje „Žiburio”, o vėliau Valdžios J. Basanavičiaus gimnazijoje visą tarpukario laikotarpį gyvavo skautai – L.K. Margio ir L. K. Gražinos draugovės. Nemaža dalis Vilkaviškio tarpukario skautų taip pat buvo išvežti į Sibiro glūdumą: tiek skautai ir jaunesnieji skautai su šeimomis, tiek skautams vadovavę mokytojai Marija Bačanskienė, Jonas Greičius, plk. ltn. Vincas Matulionis, Ona Kaunienė, Bronius Palekas, globėjos Sofija Matulionienė ir Jadvyga Tarasonienė ir daug kitų. Svarbu nepamiršti, mūsų tautos istorijos.