Anglų kalbos artelėje

Print Friendly, PDF & Email

NVŠ programos „Anglų kalbos artelės“ (vad. Irada Miltinienė) vyresnieji mokiniai ir toliau rinko įdomius faktus apie Jungtinę Karalystę bei anglų kalbą, jos istoriją, struktūrą, paplitimą. Plėtė akiratį, mokėsi išsakyti mintis, daryti išvadas. Įsivertino žaisdami quizziz bei kahoot interaktyvius žaidimus.
Antrosios grupės mokiniai mokėsi klausti ir atsakyti, reikšti nuomonę pilnais sakinukais, plėtė savo aktyvųjį žodyną, žiūrėjo animacinius filmukus, vykdė eTwinning projekto užduotis. Įgytas žinias pasitikrino žaisdami interaktyvų Kahoot žaidimą.