Išrinkta Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro mokinių taryba

Print Friendly, PDF & Email

Lapkričio 7 d. buvo išrinka VVJC mokinių taryba, kurią sudaro Titas Mockevičius, Miglena Petraitytė, Paulina Butkevičiūtė, Kornelija Dėnaitė, Ramunė Bujauskaitė, Ieva Ožalaitė, Darius Mačys, Domas Šalaševičius, Žyginta Jašinskaitė.
VVJC mokinių tarybą sudaro 9 nariai, išrinkti VVC būrelių, studijų ir programų mokinių bei Atviro jaunimo centro lankytojų susirinkimo metu, mokinių tarybos kadencija – vieneri metai. Mokinių tarybos tikslas yra spręsti svarbiausius VVJC klausimus, organizuoti laisvalaikio užimtumo renginius bei kitą veiklą.
Linkime tarybos nariams sėkmės!

Mokinių tarybos koordinatorė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Budrytė-Vilbikė.