Išgyvenimo skautaujant programa ruošiasi skautų jubiliejaus šventei

Print Friendly, PDF & Email

Pasiruošimas skautų judėjimo Vilkaviškyje jubiliejaus šventei vyksta toliau. Spalio 28-29 dienomis sesės Milda Ypač, Augustė Jaškūnaitė, Aistė Plukaitė ir vadovė Eglė laiką ir vėl leido Lietuvos centriniame valstybės archyve, kur toliau narstė ir gilinosi į Vilkaviškio skautų istoriją tarpukariu.
Kiek daug emocijų kilo atradus Vilkaviškio Margio brolių draugovės metraštį, Lietuvos skautų įkūrėjo P. Jurgelevičiaus-Jurgėlos laiškus Vilkaviškio skautų įkūrėjui Liudui Lietuvninkui, buvusių vadų palinkėjimus, fotografijas, nuostabias iliustracijas. Daug informacijos ir įspūdžių, kuriais tikrai pasidalinsime.
Gerai padirbėję sesės pasivaikščiojo po Vilnių, apsilankė Kačių kavinėje, o antradienį grįždamos užsuko pavakarieniauti kibinų senojoje kibininėje.
Labai dėkojame ir mūsų vyr. skautėms s. Laura ir s. Ona už pagalbą verčiant bylas ir ieškant informacijos, s. Nomeda už jaukią nakvynę ir dovanėles. Ir žinoma, labai dėkojame Lietuvos centrinis valstybės archyvas – Lithuanian central state archives darbuotojams už priėmimą, puikių sąlygų susipažinti su mūsų istoriją sudarymą.