Šokio būrelis „Agatas“

Print Friendly, PDF & Email

„Agatas“ šokių būrelį gali lankyti 12-19 metų jaunuoliai. Mokiniai  įgis svarbiausias kompetencijas, kurios bus reikalingos jų gyvenime, svarbu suvokti, kad dar sunku numatyti, kokių konkrečių kompetencijų jiems prireiks, todėl yra ugdomos bendrosios ir su šokiu susijusios dalykinės kompetencijos. Plės ir kaups judesių/šokio patirtį, lavins kūno kinestezines galias, leidžiančias šokio raiškos priemonėmis komunikuoti ir patirs meninius bei estetinius išgyvenimus.

Vadovė: Greta Meseckaitė.