Vokalinė studija

Print Friendly, PDF & Email

Vienas iš vyraujančių ir nuoširdžiausių muzikos raiškos būdų yra dainavimas. Remiantis unikaliausiu ir universaliausiu instrumentu – balsu, yra galimybė išreikšti mintis, emocijas, nuotaikas. Bet svarbiausia išlavinti balsą. Šio būrelio užsiėmimų metu bus tobulinami vokaliniai ir muzikinės klausos gebėjimai, gilinamasi į muzikos teoriją, lavinamas muzikinis išprusimas. Ugdytiniai išmoksta augti laisvi, kūrybiški, atviri sau ir aplinkiniams. Dainuojam ir stengiamės, kad mūsų dainas išgirstų kiti.

Amžius  nuo 3 iki 18 metų.

Vadovė Gintarė AKUCEVIČIENĖ