DALYVAVOME BETLIEJAUS TAIKOS UGNIES PERDAVIME

Print Friendly, PDF & Email

Šiandien „Išgyvenimas skautaujant” ugdytiniai dalyvavo Betliejaus taikos ugnies perdavime iš Lenkijos harcerų (skautų) Cypliškių mokykloje Lenkijoje! Džiaugdamiesi parsivežė ugnelę į Vilkaviškį ir jau šiandien pasidalins ja su mūsų mieste veikiančiomis įstaigomis, taip pat 18 val. ją pristatys į Vilkaviškio švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedrą! Parsineškite taikos ugnelę ir į savo namus!