PATVIRTINTI VVJC VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROJEKTAI

Print Friendly, PDF & Email

Vilkaviškio rajono savivaldybė patvirtino ir skyrė finansavimą dviems Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro vaikų socializacijos projektams. Pirmasis iš jų – vaikų vasaros poilsio programa „Svaja”, kurią jau ne pirmus metus organizuoja šokių studijos „Vyželė” neformalaus švietimo mokytoja Sonata Jankienė. Antrąjį projektą VVJC vykdys visus metus, tai vaikų socializacijos/ prevencijos metinė programa „Aukime kartu”, kurią parengė programos vadovė metodininkė Eglė Budrytė su vykdytojomis direktore Elena Čepaite ir neformalaus švietimo mokytoja Svajūne Venskūnaite.

Šių programų dėka Vilkaviškio rajone didinsime jaunų aktyvių žmonių veiklą ir pilietiškumą. O žinių apie socializacijos programų įgyvendinimą ieškokite neužilgo mūsų internetinėje svetainėje.