IŠGYVENIMO SKAUTAUJANT SUEIGOS

Print Friendly, PDF & Email

Vasario 17-18 dienomis mūsų broliai dalyvavo A. Gustaičio skautų vyčių būrelio organizuotoj sueigoj „Būk su broliu”, o sesės ir vėl vyko į Medeinos vyr. skaučių draugovės organizuotą sueigą „Būk su sese”. Daug puikių įspūdžių!