Jaunieji šauliai įvykdė visas užduotis

Print Friendly, PDF & Email

Jaunųjų šaulių būrelio (vad. Romualdas Ramanauskas) nariai, įvykdę numatytas užduotis, baigia šių metų užsiėmimus. Metų eigoje atsiskitinėje už kiekvieną praeitą temą, dabar deda savo veiklos paskutinį tašką, t, y. parodo, kaip reikia teisingai atlikti saugaus šaudymo iš pneumatinio šautuvo pratybas ir padaryti pagrindinius rikiuotės elementus individualiai ir būrio sudėtyje. Su užduotimis susidorojo visi jaunieji šauliai ir jiems buvo įteikti baigimo pažymėjimai ir asmeninės dovanėlės. Susirinkę prie bendro stalo, pasivaišinę sultimis ir sausainiais, aptarė  mokslo metų veiklą ir numatė, ką veiks ateityje. Džiugu, kad jaunųjų šaulių būrelis gausėja (penki kandidatai užpildę dokumentus ateinantiems metams). Visi jaunieji šauliai vyks į rinktinės organizuojamą sukarintą vasaros stovyklą, o Airidas sieks įgyti III ugdymo pakopos pažymėjimą Alytaus šaulių rinktinėje. Lauko užsiėmimus padėjo vesti kuopos jaunųjų šaulių būrių būrininkai, už ką esame visi dėkingi.