Dalyvavo mokymuose

Print Friendly, PDF & Email

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir programos „SkautAUK (pagrindai)“ neformaliojo švietimo mokytoja Eglė Budrytė-Vilbikė balandžio 30 – gegužės 8 d. dalyvavo tarptautiniuose mokymuose „The journey within: training course on outdoor education for youth workers“ Sazavoje, Čekijoje, kurių metų gilinosi į ugdymo lauke galimybes, būdus ir veiklos metodus, išbandė žygio planavimą ir įgyvendinimą be šiuolaikinių priemonių, baidarių bei virvių panaudojimą ugdymo procese, įgyvendino įvairius ugdymo lauke metodus. Mokymuose dalyvavo atstovai iš Lietuvos,
Čekijos, Ukrainos, Lenkijos, Azerbaidžano, Gruzijos, Graikijos,
Vengrijos, Baltarusijos. Veikla finansuota Europos Sąjungos Erasmus+ programos lėšomis.
#JourneyWithin #OutdoorEducation #ErasmusPlus #OutdoorinYouthWork