Vyko skautų pavasario sueiga

Print Friendly, PDF & Email

Kovo 10-11 dienomis programos „SkautAUK pagrindai“ (vad. E. Budrytė-Vilbikė) mokiniai rengė Vilkaviškio skautų pavasario sueigą „Atšvęskime Lietuvą“.
Visiems susirinkus, sueigą pradėjo nuo rikiuotės. Po to vyko skautoramos, kurių metu skautai mokėsi maskuotis, dainuoti dainas ir gamino skautiškų receptų knygelę, o vyšniukai ir kandidatai tuo metu ėjo į virtuvę ruošti vakarienę.
Po vakarienės žaidė bendrą žaidimą „Mafija“ ir dalyvavo labai rimtame susikaupimo vakare, kurį pravedė vyr. skautė Augustė. Jaunesniesiems nuėjus miegoti, pricų ir kandidatų laukė netikėta veikla, kurią vedė broliai Tadas ir Danas. Po iššūkio greitai užsimaskuoti, išsidažius veidus kariuomenėje naudojamais dažais, žaidė slėpynes po VJC!
Ryte atsikėlę, puikiom nuotaikom, pavalgė  ir dalyvavo  kandidatų į patyrusius skautus paruoštose veiklose. Tada vyko  dvasinė valandėlė, vėliau skautai žaidė „Knygnešius“. Sugrįžę po žaidimo, vykdė refleksiją ir uždarymo rikiuotę. Galiausiai susitvarkė ir visi pavargę, bet laimingi išvyko namo.