Dalyvavo skautiškos dainos konkurse

Programos „SkautAUK (pagrindai)“ (vad. Eglė Budrytė-Vilbikė) mokinės Grėtė Bieliukaitė ir Emilija Venclovė sausio 21 dieną Kaune dalyvavo skautiškos dainos konkurse „Gražių dainelių daug girdėjau“, skirtame v.s. F. Šakalio atminimui. Skautų amžiaus duetų ir tercetų kategorijoje užėmė pirmą vietą, taip pat, gavo išskirtinį prizą nuo Lietuvos skautijos vyr. skautininkės s. Akvilės – kelialapius į Jubiliejinę stovyklą! „Tarp trijų vandenų“.