SKAUTŲ STOVYKLA

Print Friendly, PDF & Email

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre veikiantys NVŠ programos „Išgyvenimas skautaujant” skautai (vad. E. Budrytė-Vilbikė) birželio 29 – liepos 3 dienomis organizavo stovyklą „Kas pasakė BUDĖK” Pajevonio girininkijos teritorijoje. Atvykę į mišką skautai susikūrė savo stovyklavietę, pasigamino įvairius įrenginius – nuo indaujos, bokštelio iki tualeto.

Stovyklautojai išsiskirstė labai patenkinti ir labai dėkojame visiems svečiams, kurie atvyko pamokyti bei kartu pasibūti, tačiau labiausiai dėkojame Pajevonio girininkijos girininkui Rymantui Vaičaičiui, kuris mus taip šiltai priėmė!
O visus norinčius prisijungti prie mūsų įdomaus skautiško nuotykio kviečiame rugsėjį užsukti į Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrą!