MOKYTOJO PROFESIJA

Print Friendly, PDF & Email

VAJC lankytojams buvo pristatyta mokytojo profesija. Specialistė darbui su jaunimu Ieva pristatė savo profesija ir papasakojo apie savo darbą. Jaunuoliai turėjo galimybę padiskutuoti ir sužinoti atsakymus į jiems rūpimus klausimus.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Visitors were presented with teacher profesion. The youth worker introdused this profesion and talked about her job. Youngster had possibility to discuss.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality