7E KLASĖS KLASĖS MOKINIŲ APSILANKYMAS VAJC

Print Friendly, PDF & Email

Šiandien VAJC lankėsi Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 7e klasės mokiniai su auklėtoja Egle Domantiene.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Today, in the Open youth center was Vilkaviškis Salomėja Nėries highschool learners.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality