Kalbėjo apie prekybą žmonėmis

Print Friendly, PDF & Email

Jaunojo pasieniečio būrelio nariams vadovė Kristina pravedė prevencinę paskaitą apie prekybą žmonėmis. Didėjantys prekybos žmonėmis mastai verčia nepamiršti šios problemos, ieškoti sprendimo būdų ir informuoti visuomenę, kad ji neprarastų budrumo. Vienas iš ginklų kovoti prieš prekybą žmonėmis yra švietimas, kuo mes daugiau apie tai žinosime, tuo lengviau bus atpažinti bei nepatekti į prekeivių žmonėmis pinkles. Todėl ir JPB nariai daugiau sužinojo kas gali tapti prekybos žmonėmis aukomis, kokios yra prekybos žmonėmis formos, kaip atpažinti šią nusikalstamą veiką, kodėl aukos nepabėga nuo nusikaltėlių, kur kreiptis ieškant pagalbos. Būrelio vadovė pabrėžė, jog svarbu žinoti, kad toks pavojus egzistuoja, todėl reikia mokėti atpažinti pavojaus signalus. Tai gali būti paprasčiausios atsargumo priemonės. Pavyzdžiui, ne visais darbo skelbimais galima pasitikėti. Jaunimui ypač svarbu išsiugdyti savarankiškumą ir teisingus kriterijus, kuriais remdamiesi galėtų pasverti, ar naujas veiklos pasiūlymas neslepia pavojaus. Svarbu, kad žmonės žinotų, jog, nutikus nelaimei, tiek Lietuvoje, tiek Europoje, tiek kituose pasaulio kraštuose pagalba yra prieinama. Šalies ambasados pasirengusios padėti tvarkyti dokumentus, patarti kur ieškoti reikiamos pagalbos. Taip pat pareigūnė priminė, kad modernėjant šiuolaikiniam pasauliui daug grėsmių galime sutikti internete. Po paskaitos būrelio nariai pagamino plakatą bei savo žinias pasitikrino edukacinėje programėlėje NOU (Neužkibk. O užsidirbk), skirtoje prekybos žmonėmis prevencijai.