Prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos

Šiandien žvakutėmis languose prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.