FOTOGRAFIJOS UŽSIĖMIMAS

Print Friendly, PDF & Email

Vakar AJC vyko fotografijos užsiėmimai kurių metu buvo rengiamasi nuotraukų konkursui ,,Gyvenimas ir gyvybė – didžiausia vertybė”.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Yesterday in AJC was photography activity. The youth tried to prepare for the contest „Life -the biggest value”.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality