Skautai susirinko rudens sueigoje

Print Friendly, PDF & Email

Spalio 8 – 9 dienomis, po beveik pusantrų metų pertraukos, vėl vyko skautiška sueiga Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre. Penktadienį (spalio 8 d.) susirinkome VVJC, kur veiklą pradėjome su daiktų krata, kurios metu mafijos atstovai tikrino, ar neturime nelegalių daiktų. Po kratų ir registracijos dalyvavome atidarymo rikiuotėje, o po jos su gera nuotaika ėjome į skautoramas, kuriose buvome supažindinti su ginklais, jų rūšimis ir specifikacijomis, darėme savo gaujos atributą. O tuo tarpu kiti užsiiminėjo aikido ir slaptais signalais. Po skautoramų susirinkome į maldą prieš vakarienę. Pavalgę, sotūs ir laimingi, toliau keliavome į
vakaro laužą, kurio metu žaidėme, dainavome ir vaidinome. Pasibaigus vakaro laužui visi jaunesnieji skautai  ir skautai žiūrėjo filmą, o tuo tarpu patyrę skautai ir kandidatai į juos mėgino ištrūkti iš pabėgimų kambario, įkurto Atvirame jaunimo centre. O po vakarinių programų visi sugrįžome į bendrą patalpą miegoti. Šeštadienį, atsikėlę padarėme mankštą, ir toliau ėjome į dvasinę valandėlę, kurios metu vyrensnieji kūrė tobulą visuomenę, o jaunesnieji – vertybių medžius. Po dvasinės valandėlės pasiskirstėme į komandas ir ėjome į miesto parką žaisti masinį žaidimą. Pasibaigus jam visi sugrįžome ir dalyvavome uždarymo rikiuotėje, kurios metu brolis Aivaras davė skauto įžodį. Po rikiuotės ėjome tvarkytis ir keliavome namo pilni įspūdžių ir jaukiai skautiškai pasibuvę.

Raportavo broliai Narvydas ir Paulius bei vadovė Eglė